Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu

(2022)
Nội dung phim

Đồ Đệ Của Ta Đều Là Nữ Ma Đầu, 2022 43/??

Đồng thời này giới mười vạn năm không người thành công phi thăng, độ kiếp người toàn bộ sinh tử đạo tiêu! Cũng may, nguyên chủ lưu lại tuyệt thế song tu thần công  Cửu Âm Đăng Tiên Quyết Chỉ cần thu phục chín vị nữ đệ tử, cùng tu luyện công pháp này, liền có thể tập thể phi thăng thành tiên! Lục Tinh Viễn: Vì phi thăng thành tiên, bản tôn nhất định phải đem những người nghịch đồ từng cái từng cái nắm về. Đúng, bản tôn tóm các nàng chỉ là vì phi thăng thành tiên, tuyệt đối không có những ý nghĩ khác! Một điểm đều không có!