• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"
  • Chọn server WLT sẽ không lag và không có QC nhé!

Binh Chủ Kỳ Hồn

The Soul of Soldier Master (2022)
Server #1
Loading server...
Nội dung phim

Binh Chủ Kỳ Hồn, The Soul of Soldier Master 2022 04/??

Một nhân gian tai hoạ với chiến tranh Thần Ma sắp kéo đến. Mượn thân xác của ngươi, đựng tàn hồn ta. Binh chủ không dứt, hồn ta bất diệt.