Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện

(2022)
#Đấu Phá Thương Khung

Phim được cập nhật vào chủ nhật hàng tuần

Quảng Cáo
Nội dung phim

Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện, 2022 47/52

Sau ước hẹn ba năm sau, Tiêu Viêm cuối cùng cũng gặp được Huân Nhi ở Già Nam học viện, sau đó hắn kết bạn, gây dựng danh tiếng và thành lập Bàn Môn; vì tiếp tục nâng cao thực lực để quay lại Vân Lam Tông báo thù cho cha, hắn đặt mình vào nguy hiểm xâm nhập Thiên Phần Luyện Khí tháp để thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm, sau đó…