Đệ Tử Ta Trải Khắp Chư Thiên Thần Giới

(2022)
Loading server...
Nội dung phim

Đệ Tử Ta Trải Khắp Chư Thiên Thần Giới, 2022 11-15/??

Thiếu niên bất tử Lục Trầm bị giam cầm trăm vạn năm, khi thức lại đã phát hiện thế gian thay đổi hoàn toàn, đại lục hoang cổ chia thành từng mảnh, nam-bắc cực đảo lộn, chín mặt trời đã gộp một, cự thú đã biến mất. Nhân loại trăm vạn năm trước chỉ có một nước nhỏ, bây giờ đã trải khắp thế giới.