Lịch Chiếu Tên Phim
Thứ 2
 1. Tiên Nghịch
 2. Tam Thập Lục Kỵ
 3. Nghịch Thiên Chí Tôn
 4. Vạn Giới Tiên Tung
 5. Kiếm Vực Phong Vân
 6. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 7. Vô Thượng Thần Đế
 8. Ma Trang Truyền Thuyết
 9. Độc Bộ Tiêu Dao
 10. Vạn Cổ Thần Thoại
 11. Tiên Võ Đế Tôn
 12. Cái Thế Đế Tôn
 13. Nghịch Thiên Chiến Thần
 14. Yêu Đạo Chí Tôn
Thứ 3
 1. Thôn Phệ Tinh Không
 2. Chẩm Đao Ca Phần 2
 3. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 4. Võ Thần Chúa Tể
 5. Vạn Giới Độc Tôn
 6. Thần Tàng
 7. Độc Bộ Vạn Cổ
 8. Linh Kiếm Tôn
 9. Kiếm Cốt
 10. Người Đến Muộn
 11. Nhất Kiếm Độc Tôn
 12. Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La
 13. Luyện Thể Mười Vạn Tầng
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Thiếu Niên Ca Hành Phần 3
 3. Chân Võ Đỉnh Phong
 4. Tây Hành Kỷ Phần 5
 5. Hồng Hoang Linh Tôn
 6. Ma Trang Truyền Thuyết
 7. Tuyệt Thế Võ Hồn
 8. Thiên Quan Tứ Phúc
 9. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 10. Tiên Đế Trở Về
 11. Tu Tiên Là Phải Tìm Chống Lưng
 12. Thương Nguyên Đồ 2D
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Thương Nguyên Đồ
 3. Bất Tử Bất Diệt: Thiếu Niên Xuất Sơn
 4. Vạn Giới Tiên Tung
 5. Cái Thế Đế Tôn 3D
 6. Kiếm Vực Phong Vân
 7. Vạn Giới Chí Tôn
 8. Độc Bộ Tiêu Dao
 9. Vạn Cổ Thần Thoại
 10. Thời Đại X Long
 11. Tiên Võ Đế Tôn
Thứ 6
 1. Đại Chúa Tể 3D
 2. Thế Giới Hoàn Mỹ
 3. Bách Luyện Thành Thần 3D
 4. Nghịch Thiên Chí Tôn
 5. Thập Phương Võ Thánh
 6. Thái Nhất Kiếm Tiên Truyện
 7. Ác Ma Pháp Tắc
 8. Độc Bộ Vạn Cổ
 9. Vô Thượng Thần Đế
 10. Linh Kiếm Tôn
 11. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 12. Kiếm Cốt
 13. Thần Võ Thiên Tôn
 14. Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
 15. Ẩn Cư Mười Vạn Năm
 16. Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn (2D)
 17. Thú Thiên Phục Ma Lục
 18. Thương Nguyên Đồ 2D
Thứ 7
 1. Vũ Động Càn Khôn Phần 4
 2. Phàm Nhân Tu Tiên
 3. Đấu La Đại Lục 2: Tuyệt Thế Đường Môn 3D
 4. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 5. Nghịch Thiên Tà Thần 3D
 6. Vạn Giới Độc Tôn
 7. Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu
 8. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 9. Chân Võ Đỉnh Phong
 10. Băng Hoả Ma Trù
 11. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 12. Nghịch Thiên Tà Thần 2D
 13. Võ Nghịch
 14. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 3. Ngạo Thế Cửu Trùng Thiên
 4. Võ Thần Chúa Tể
 5. Vạn Giới Chí Tôn
 6. Hồng Hoang Linh Tôn
 7. Võ Ánh Tam Thiên Đạo
 8. Cái Thế Đế Tôn 3D
 9. Tuyệt Thế Võ Hồn
 10. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
 11. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương