Lịch Chiếu Tên Phim
Thứ 2
 1. Tinh Thần Biến Phần 5
 2. Nghịch Thiên Chí Tôn
 3. Tiên Võ Đế Tôn
 4. Vạn Giới Tiên Tung
 5. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 6. Vô Thượng Thần Đế
 7. Độc Bộ Tiêu Dao
 8. Vạn Cổ Thần Thoại
 9. Cái Thế Đế Tôn
 10. Đan Đạo Tông Sư
 11. Nghịch Thiên Chiến Kỷ
 12. Nghịch Thiên Chiến Thần
 13. Yêu Đạo Chí Tôn
 14. Nữ Thần Có Chút Linh
Thứ 3
 1. Võ Thần Chúa Tể
 2. Linh Kiếm Tôn
 3. Vạn Giới Độc Tôn
 4. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 5. Đan Đạo Tông Sư
 6. Cửu Châu Phiêu Miểu Lục
 7. Bách Luyện Phi Thăng Lục
 8. Nhất Kiếm Độc Tôn
 9. Đấu La Đại Lục 4: Chung Cực Đấu La
 10. Cừu Đội Lốt Sói
 11. Duy Tướng
Thứ 4
 1. Già Thiên
 2. Nhất Niệm Vĩnh Hằng
 3. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 4. Tuyệt Thế Võ Hồn
 5. Yêu Thần Ký
 6. Phòng Ngự Toàn Khai
 7. Tiên Đế Trở Về
 8. Nhất Thế Độc Tôn
 9. Trường Kiếm Phong Vân
 10. Chân Võ Đỉnh Phong
Thứ 5
 1. Thần Ấn Vương Tọa
 2. Tiên Võ Đế Tôn
 3. Vạn Giới Tiên Tung
 4. Độc Bộ Tiêu Dao
 5. Vạn Cổ Thần Thoại
 6. Kiếm Vực Phong Vân
 7. Bất Diệt Thần Vương
 8. Sơn Hải Tế Hội
 9. Nguyên Tôn
 10. Thanh Liên Kiếm Tiên Truyện
Thứ 6
 1. Thế Giới Hoàn Mỹ
 2. Bách Luyện Phi Thăng Lục
 3. Nghịch Thiên Chí Tôn
 4. Linh Kiếm Tôn
 5. Bách Luyện Thành Thần 3D
 6. Cửu Thiên Huyền Đế Quyết
 7. Vô Thượng Thần Đế
 8. Thần Võ Thiên Tôn
 9. Lão Tổ Luyện Thể Mạnh Nhất Lịch Sử
 10. Ẩn Cư Mười Vạn Năm
 11. Đấu La Đại Lục 2 - Tuyệt Thế Đường Môn (2D)
Thứ 7
 1. Đấu La Đại Lục - Soul Land
 2. Vạn Giới Độc Tôn
 3. Tuyệt Thế Chiến Hồn
 4. Yêu Thần Ký
 5. Băng Hoả Ma Trù
 6. Nghịch Thiên Tà Thần
 7. Luyện Khí Mười Vạn Năm
 8. Võ Nghịch
 9. Nhất Thế Độc Tôn
 10. Hoả Phụng Liêu Nguyên
 11. Chân Võ Đỉnh Phong
 12. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5
Chủ Nhật
 1. Đấu Phá Thương Khung Phần 5: Già Nam Học Viện
 2. Võ Thần Chúa Tể
 3. Tuyệt Thế Võ Hồn
 4. Kiếm Vực Phong Vân
 5. Phòng Ngự Toàn Khai
 6. Phàm Nhân Tu Tiên: Phong Khởi Thiên Nam Remake
 7. Tiên Võ Truyện (Tiên Võ Đế Tôn 3D)
 8. Ở Rể
 9. Tuyệt Thế Võ Thần Phần 5