Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường

Li Ba Shan He Xi Zi Tang (2022)
Loading server...

Phim được cập nhật vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần

Quảng Cáo
Nội dung phim

Lực Bạt Sơn Hà Hề Tử Đường, Li Ba Shan He Xi Zi Tang 2022 20/20

Đông Thánh Tử Đường, dùng võ lập quốc, trong biên giới Nam Loan Đại Tống, Các chủ Lữ Tiêu Dao của Bồng Lai Các đột phá Võ Cảnh - Cửu Trùng do Thuỷ hoàng khai quốc đế tạo ra, đồng thời cũng đạt đến Tiên Cảnh - Hoá Giới trong truyền thuyết, vũ luyện thành tiên. Sau đó, Bồng Lai Các nhất thống Nam Loan, phong Bát Tiên, gửi lời khiêu chiến đến Bá chủ tứ châu của Đông Thánh Tử Đường, cướp lấy Bá chủ tứ châu.