• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"
  • Chọn server WLT sẽ không lag và không có QC nhé!

Người Chơi Hệ Nạp Tiền

Loading server...
Nội dung phim

Người Chơi Hệ Nạp Tiền, 57/??

Người chơi hệ khắc kim: Xu hướng "Kỷ Nguyên" đang lan rộng ra toàn cầu, nhưng kể cả người chơi mới và cũ đều biết rằng, trong Kỷ Nguyên có một ngọn núi cao không thể vượt qua - Người chơi hệ khắc kim đẳng cấp cao nhất: Sở Thiên Ca....