• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"

Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương

Loading server...
Nội dung phim

Nhật Ký Thường Ngày Của Tiên Vương, 15/15

Phim có tựa đề khác là Sinh hoạt thường ngày của tiên vương, lấy bối cảnh tại Tu Chân Lịch năm 4386, và là thời đại vĩ đại nhất của khoa học Tu Chân, linh phù và pháp khí rất phổ biến tại đây, tất cả mọi người hầu hết đều tu tiên và hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc mà nó mang lại. Cho đến một ngày, yêu vương cấp 5 thôn thiên cáp xuất hiện, và Trác Dị xuất hiện một cách bất ngờ, đơn thân độc mã đánh bại yêu vương, và cứu cậu bé tiên vương.