• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"
  • Chọn server WLT sẽ không lag và không có QC nhé!

Ta Không Phải Là Giáo Chủ

(2021)
Nội dung phim

Ta Không Phải Là Giáo Chủ, 2021 23/??

Vừa tỉnh dậy phát hiện bản thân đã biến thành ma giáo giáo chủ Hách Liên Hiểu Mộng. Trên giang hồ đều cho rằng ma giáo giáo chủ là nữ, mà không ngờ rằng giáo chủ còn có khả năng âm thầm mở ra một hậu cung.