• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"

Ta Tức Khóc Trăm Vạn Tu Luyện Giả

Phim được cập nhật vào thứ 5, chủ nhật hàng tuần

Nội dung phim

Ta Tức Khóc Trăm Vạn Tu Luyện Giả, 119/??

“Bổn tọa ba ngày khai khí cảnh! Các ngươi được không!” “Không được!” Mấy chục vạn tu sĩ đại quân tề uống. Giang Bắc mang theo tức giận hệ thống trọng sinh, tu luyện? Tu luyện là không có khả năng tu luyện, tu luyện nào có không có việc gì nhàn rỗi thời điểm khí làm giận, thêm thêm chút tới thoải mái? Giang Bắc nhớ tới những người đó vô năng cuồng nộ bộ dáng, hơi hơi mỉm cười. Tức giận giá trị lại tới nữa!