Server #1
Loading server...

Lịch chiếu: Thứ 4

Nội dung phim

Tây Hành Kỷ Phần 5, 2023 11/??

Phim kể về câu chuyện Đại pháp sư Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ đi đến bên kia để trả ngọn lửa sáng thế, bảo vệ thế giới. Trong phần này, Ngao Tuyết về đội, tiểu đội Tây Hành gặp phải trắc trở mới, thầy trò đồng lòng chống lại Cổ Long và yêu quái vực sâu.