• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"

Thất Giới Đệ Nhất Tiên

(2022)
Nội dung phim

Thất Giới Đệ Nhất Tiên, 2022 39/??

Thiếu niên Lương Tịch xem bói mưu sinh, vì một lần thiện tâm nhất thời mà cứu tiên nhân Vũ Văn Thanh Dương, được tiên nhân truyền thụ vạn năm chân lực cùng với Phiên Thiên ấn, từ đó bước lên con đường tu chân.