• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"

Tiên Võ Thương Khung

Xian Wu Cang Qiong (2022)

Phim được cập nhật vào thứ 5, chủ nhật hàng tuần

Quảng Cáo
Nội dung phim

Tiên Võ Thương Khung, Xian Wu Cang Qiong 2022 48/??

Vĩnh Tiên đại lục vô số vương triều, vì dưỡng mạnh thân thể kéo dài tuổi thọ mà người ở đây luôn duy trì truyền thống tiên võ đồng tu, một khi người tu hành đạt đến võ đạo đỉnh phong thì sẽ tìm đến tiên đạo. Thiếu niên Tô Vũ, thuở nhỏ gặp tai hoạ thay tên đổi họ vẫn đổi lấy một trận tan thành mây khói nhưng lại bất ngờ trùng sinh về thời kỳ niên thiếu.