Tổ Sư Xuất Sơn

(2022)
Server #1
Loading server...
Quảng Cáo
Nội dung phim

Tổ Sư Xuất Sơn, 2022 04/??

Diệp Tuyệt Vũ bế quan 500 năm, thế giới đã thay đổi lớn, ởđại xã hội hiện , dị năng phát triển, truyền thống võ học bắt đầu đi hướng suy bại. Các đồ đệ trước kia, đều trở thànhđại lão khắp nơi , xem Tổ sư gia sau khi rời núi sẽ làm sao uy phong một cõi ở đô thị hiện đại !