• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"
  • Chọn server WLT sẽ không lag và không có QC nhé!

Tuyệt Thế Chiến Hồn

Loading server...
Nội dung phim

Tuyệt Thế Chiến Hồn, 63/??

Thiếu chủ được chờ mong của gia tộc lại chỉ ra một cái phế võ hồn? Là thiên tài hay phế vật?