Vạn Giới Tiên Tung

Phim được cập nhật vào thứ 2, thứ 5 hàng tuần

Quảng Cáo
Nội dung phim

Vạn Giới Tiên Tung, 382/??

Mỗi bông hoa là 1 thế giới,

Phàm thế chỉ là một hạt cát bé nhỏ trong tay tiên ma

Tiên ma nhất niệm, nhân thế vạn năm

Sông núi vạn dặm cũng chỉ là kính hoa thủy nguyệt

Con người có 3 hồn 7 phách, sau khi chết hồn sẽ quay về bầu trời sao vạn giới

Nơi sâu của trời sao, chính là đàn tràng của tiên ma trong truyền thuyết