Thể loại: HH 3D, Hoạt Hình Trung Quốc
    Light Off
    64.5K view

Binh Chủ Kỳ Hồn Tập 10 , The Soul of Soldier Master 2022

Một nhân gian tai hoạ với chiến tranh Thần Ma sắp kéo đến. Mượn thân xác của ngươi, đựng tàn hồn ta. Binh chủ không dứt, hồn ta bất diệt.