Thể loại: HH 2D, Hoạt Hình Trung Quốc
    Light Off
    30.8K view

Kiếm Nghịch Thương Khung Tập 12 , 2022

Vì đánh bại kẻ đã khiến hắn tan cửa nát nhà, thiếu niên Huyền Thiên bước lên kiếm đạo tu hành. Từ thiếu niên ngây thơ đến nhất đại Kiếm Thần, đã từng cho rằng cường giả hiện tại đã như hạt bụi nhỏ. Một chỉ diệt chư thần, ta bằng vào ta kiếm nghịch thương khung, hành trình của hắn liền kia vô tận thương khung.