Yêu Đạo Chí Tôn

(2022)
Quảng Cáo
Nội dung phim

Yêu Đạo Chí Tôn, 2022 80/??

Niết bàn trùng sinh, yêu vương tái hiện. Một phò mã ngốc, trong chớp mắt biến thành yêu hoàng, yêu quyết và nguyên quyết song tu, yêu khí trùm thiên hạ. Đạp tiểu nhân, nạp tiểu đệ, thu mỹ nhân, hoàn thành con đường yêu đạo tối cường.