• Cách tìm phim trên Google: "TÊN PHIM + HHTQ.VIP"

Yêu Giả Vi Vương

Nội dung phim

Yêu Giả Vi Vương, 90/90

Một nam tử yêu khí lẫm nhiên, vì nữ nhân yêu quý, vì đạo nghĩa trong lòng, không tiếc đối địch toàn thiên hạ, bước lên câu truyện đồ thần! Nhiệt huyết và truyền kỳ, kích tình và cảm động...